Пролог

 

  

 

Зустріч з Терезою з Лізьє, з цією простою і одночасно винятковою дівчиною, дає радість. Приємно зустрітися з цією жінкою, такою гарною тілом і духом. Пізнання її історії, свідоцтво супроводжуючої її ласки Господа та власні зусилля будять надію в нас всіх, які можливо болісно досвідчують обмеження, що витікають як з особистої психологічної незрілості, також і з браку зрілості наших братів. Краса її зрілої індивідуальності відчиняє перед нами ясний горизонт надії, що бажання позитивної зміни індивідуальності може здійснитися, що не забракне нам Божої милості, що не пошкодував Він нам також натуральних здібностей до розвитку. Єднаючи отже особисте зусилля і міць Божої ласки, ми можемо довірливо підняти труд безперервного зростання, а Тереза буде для нас незрівнянним взірцем на цій дорозі психічного розвитку, відкритого в своїй повноті на Бога. Тереза стане для нас взірцем, тому що сама особисто пройшла цією дорогою до вершини. Не була б автентичним зразком, якби обмежувалася лише вказуванням мети, як роблять це деякі проповідники. Є справжнім зразком, бо, описуючи в своїх автобіографічних текстах методи і конкретні кроки, докладно подає процес – що саме робити, щоб прийняти милість і піднятися на вершину гори. У навчанні Терези, в її поведінці і записах ми помічаємо виняткові педагогічні обдарування, а сама Авторка постає перед нами як майстер психології. На цю рису звертали увагу віддавна. Письменник Maxcence van der Meersch у своїй книжці «La Petite sainte Thérèse» з визнанням говорить про "виняткову інтуїцію психолога святої Терези". Ганс Урс фон Балтазар, найбільш світлий теолог Церкви в XX столітті, робить це визнання власним і додає: "У зв'язку з цим Тереза є перш за все генієм пізнання себе, найдосконалішим (найдопитливішим) психологом сучасних часів" [H. Urs von Balthasar, Sorelle nello Spirito: Teresa di Lisieux e Elisabetta di Digione, Jaca Book, Milano, 1974, s. 28]. 

Саме так: Тереза виявляється досконалим психологом. Можна було б думати, що Тереза вивчала психологію і застосувала її в особистому житті, у відношеннях між людьми, в способі ставлення до Ісуса. Практичне навчання Терези показує нам, як ми самі повинні розуміти процес, ведучий до повного розвитку – до повноти, яка досягається в єдності з Ісусом – так як це сталося з Терезою з Лізьє. 

 

Люїс Хорхе Гонзалєс OCD Рим, 15 жовтня 2004 р.