Активне прийняття дару здоров’я

 

  

 

Тереза отримує назад добре здоров'я і відчуття власної вартості. У її чернецтві мали місце події, які підтверджують, що тішилася кращим здоров'ям, ніж сестри із спільноти, тому зразком може бути не тільки відчуття власної вартості, але також активне прийняття дару здоров'я. Можливо, що тут народиться запитання: "Як взірцем здоров'я може бути хтось, хто у віці 24 років вмирає від туберкульозу?" Насправді, в тих часах багато молодих французів вмирало від туберкульозу [G. Gaucher, "L`ultima malattia", w: AA.VV., Teresa di Lisieux. Vita. Dottrina. Ambiente, Arenzano, Messaggero, 1996, s. 235-246], а я все ж таки вважаю, що Тереза (подібно як і її сестри) володіла достатніми психічними вміннями, щоб уціліти. Я приймаю цю точку зору розуміючи термін «здоров'я» згідно з дефініцією WHO – Міжнародної Організації Здоров'я. Лікарі, що створили цю організацію в 1946 році, стверджували, що "здоров'я це стан досконалого фізичного, розумового і суспільного самопочуття, а не лише відсутність хвороби". Зовсім недавно WHO запропонувала нову дефініцію, яка видається більш реалістичною і покірнішою. В ній стверджується, що здоров'я це стан повного доброго фізичного, психічного і соціального самопочуття, отже стан, в якому будова і діяльність всіх тканин і органів не тільки правильні, а й запевнюють також внутрішню рівновагу і здатність пристосовуватись до навколишніх умов – також суспільних [dr K.R. Pelletier, Sound Mind, Sound Body, New York, Simon & Schuster, 1994, s. 70]. 

В сучасній медичній літературі виділяються наступні чинники, які зумовлюють здоров'я: мислення, відчуття, поведінка, зв’язок розуму і тіла, захисна система, дружні відносини і альтруїзм, життєві ідеали, медитація [L. J. González, Amor, salud y larga vida, Monterrey, México, Font, 1996]. 

 

2.1. МИСЛЕННЯ 

 

Сьогодні в області медицини відомо, що наші думки впродовж декількох секунд впливають на тіло, тому також в стані хвороби рекомендується думати про здоров'я. Хвороба є немовби плямою червоного вина на білій скатерті з льону. Позитивні думки діють мов відбілювач при пранні, для зміцнення нас в процесі видужання. 

 

2.2. ВІДЧУТТЯ 

 

Відчуття мають органічні складові частини, особливо на гормональному рівні, внаслідок чого неприємні відчуття – ненависть, гнів, смуток, боязнь, відчай і т.д. – сприяють хворобі. В свою чергу, приємні – любов, радість, мир, надія і т.д. – підтримують здоров'я або допомагають в його повернені. 

 

2.3. ПОВЕДІНКА 

 

Очевидно, що поведінка, зумовлююча сам стиль життя, – харчування, фізичні вправи, активність, праця, глибоке дихання, здатність до доброго настрою, відпочинок, сон і т.д. – має безпосередній вплив на здоров'я. 

 

2.4. ЗВ'ЯЗОК РОЗУМУ Й ТІЛА 

 

Іншим чинником, зумовлюючим здоров'я, є переконання щодо можливості впливу розуму на тіло. Коли ми сприймемо це як факт, розкривається особиста можливість впливу на здоров'я. 

 

2.5. ЗАХИСНА  СИСТЕМА 

 

Активна і врівноважена захисна система може мати ефективну можливість знищення зовнішніх хвороботворних чинників – бактерій, вірусів, паразитів, грибків. Внутрішні хвороботворні чинники – це дегенеративні ракові клітини або надлишки виділень, які знижують імунітет організму. Рівновага і дієвість захисної системи порушується через стрес, який спричиняє підвищення в крові рівню гідрокортизону і адреналіну, що може спричинити знищення захисної системи [L. J. González, Libertad ante el estrés, Monterrey, México, Font, 1993]. Протистояння стресу – мир і добрий настрій. 

 

2.6. ДРУЖБА І АЛЬТРУЇЗМ 

 

Результати медичних досліджень підтверджують, що здоров'я покращується, коли ми маємо групу підтримки, провадимо діяльність, яка полягає в служінні та допомозі, а особливо, коли ми переживаємо глибоку дружбу або любов [Пор. D. Chopra, Ageless Body, Timeless Mind, New York, NY, Harmony Books, 1993, s. 330-334. H. Dreher, h e Immune Personality, New York, Penguin, 1995, s. 211-287. A. Walsh, h e Science of Love, Buffalo, NY, Prometheus Books, 1996, s. 97-136]. 

 

2.7. БАЧЕННЯ АБО ВИСОКІ ІДЕАЛИ 

 

Коли ми відкриваємо особисту місію всередині власного покликання, виявляється, що  представляємо собі предмет цієї місії, або за допомогою розуму  проектуємо образ, що описує наше бачення. Бачення ставить перед нами виклики, які мають головним чином альтруїстичний характер. Запал сповнення власних завдань для реалізації привабливої  місії домагається здоров'я і його творить [K.R. Pelletier, Sound Mind, Sound Body, dz. cyt., s. 231-276]. 

 

2.8. МЕДИТАЦІЯ 

 

Медичні експерименти, ініційовані в 70 роках, також доводять, що медитація, яку християни окреслюють як християнську медитацію [Див. Kongregacja Doktryny Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, Rzym (15 X 1989)]  – молитву серця, ізоляції (свята Тереза з Авіля), любовної зібраності (святий Іван від Хреста) і т.д. – приносить також багато користі на висоті соматичній. 

Серед них чергується індукція хвиль альфа в діяльності мозку, м'який ритм биття серця, зменшення кількості молочної кислоти, яка спричиняє м'язову напругу, зменшення споживання кисню в клітинах і т.д. [H. Benson, M.Z. Kliper, h e Relaxation Response, New York, NY, Avon, 1976. H. Benson, W. Proctor, Your Maximum Mind, New York, NY, Avon, 1989. H. Benson, M. Stark, Timeless Healing, New York, NY, Scribner, 1996. L. Dossey, Healing Words, New York, NY, HarperSanFrancisco, 1993. L. Dossey, Prayer is Good Medicine, New York, NY, HarperSanFrancisco, 1996. D. Goleman, La forza della meditazione, Milano, Rizzoli, 1997]. 

Маючи на увазі вищевказаний комплекс чинників, зумовлюючих здоров'я, можна стверджувати, що Тереза з Лізьє в більшості вживала їх в житті. Щоденна медитація, високий ідеал, направляючий її особисту місію, відношення дружби,  а також  альтруїзм, добрий настрій, що ефективно і в урівноважений спосіб стимулюють функціонування системи витривалості, позитивні почуття і думки, так само як вигідне збереження здоров'я присутні в житті Терези за стінами Кармелю. 

Напевно бракує їй здорової їжі, оскільки в її часах кармелітки живилися погано. Належить додати до того – пости і різні умертвління, проникливий холод і брак достатньої кількості сну. Однак, охоплюючи загально, можемо стверджувати, що Тереза мала умови, прийняті через WHO, добрий контроль над чинниками, зумовлюючими здоров'я. 

Доводить це факт, що роками мала прекрасне здоров'я. Сама розповідає, що коли в її спільноті панувала епідемія грипу, в день її девятнадцятиріччя померла одна сестра, а незабаром дві наступні. Тереза залишається здорова: 

,,В той час я була сама в захристії, оскільки перша сестра на цьому служінні була дуже тяжко хвора, тому я мусила підготовлювати поховання, відчиняти грати хору на месу і т.д... Добрий Бог надав мені багатьох милостей сили в той час, я розмірковую зараз, як я могла без жаху робити це все, що я зробила, скрізь панувала смерть, більш хворими піклувалися ті, які з трудом рухали ногами, коли лише якась сестра видавала останній подих, були змушені залишити її саму" [A 79r].